Tuyển dụng

Là nơi những người đồng chí hướng cùng chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Gia nhập TASCO, cùng chúng tôi xây dựng tương lai của chính bạn.

Quản lý
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Một 31, 2023
Giám đốc
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Một 31, 2023
Quản lý
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Một 31, 2023
Chuyên viên
Pháp chế
Hà Nội
Tháng Mười Hai 20, 2022
Quản lý
Bất động sản
Hồ Chí Minh
Tháng Mười Hai 31, 2022
Giám đốc
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Mười Một 30, 2022
Quản lý
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Mười Một 30, 2022
Quản lý
Nhân sự
Hồ Chí Minh
Tháng Mười Một 30, 2022
Quản lý
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Mười 31, 2022
Quản lý
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Mười 31, 2022
Giám đốc
CNTT
Hà Nội
Tháng Mười 30, 2022
Nhân viên
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Chín 30, 2022