Tuyển dụng

Là nơi những người đồng chí hướng cùng chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Gia nhập TASCO, cùng chúng tôi xây dựng tương lai của chính bạn.

Chuyên viên
Marketing
Hà Nội
Tháng Tư 19, 2023
Chuyên viên
Kế toán
Hà Nội
Quản lý
Kế toán
Hà Nội
Tháng Tư 5, 2023
Nhân viên
CNTT
Hà Nội
Tháng Hai 23, 2023
Chuyên viên
Xây dựng
Hồ Chí Minh
Tháng Hai 23, 2023
Chuyên viên
CNTT
Hà Nội
Tháng Ba 23, 2023
Chuyên viên
Marketing
Hà Nội
Tháng Ba 31, 2023
Thực tập sinh
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Ba 31, 2023
Quản lý
Marketing
Hà Nội
Tháng Ba 31, 2023
Quản lý
Marketing
Hà Nội
Tháng Hai 28, 2023
Quản lý
Marketing
Hà Nội
Tháng Hai 28, 2023
Quản lý
Marketing
Hà Nội
Tháng Hai 28, 2023
Chuyên viên
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Hai 28, 2023
Quản lý
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Một 31, 2023
Quản lý
Nhân sự
Hà Nội
Tháng Một 31, 2023