VETC triển khai dịch vụ dán thẻ thu phí không dừng tại cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận

VETC triển khai dịch vụ dán thẻ thu phí không dừng tại cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận