Sáng ngày 31 tháng 03 năm 2022, Công ty TNHH 2TV BOT QL1A CIENCO 4 – TCT319 (Công ty BOT) cùng Công ty TNHH Thu Phí Tự Động VETC (VETC) đã tổ chức lễ chuyển giao vận hành Trạm thu phí Hoàng Mai.Tham dự buổi lễ có Ông Trần Ngọc Kiên – Phó Tổng Giám Đốc VETC, Ông Hồ Trọng Vinh – Phó Tổng Giám Đốc VETC, Ông Nguyễn Văn Viết – Giám đốc Công ty BOT.

Theo nội dung của lễ chuyển giao kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 04 năm 2022 VETC chính thức tiếp nhận quản lý, vận hành Trạm thu phí Hoàng Mai. Kể từ thời điểm chuyển giao, Công ty VETC chịu trách nhiệm tổ chức vận hành thu phí cả hai làn MTC và ETC, cũng như sử dụng các tài sản đã nhận chuyển giao.

Trong thời gian tới, VETC sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ quý khách một cách tốt nhất, đảm bảo xe lưu thông ổn định qua trạm. Hiện tại, VETC đã tổ chức hoạt động dán thẻ thu phí không dừng ngay tại trạm Hoàng Mai để giúp hàng dán thẻ nhanh chóng cũng như hỗ trợ khách hàng nạp tiền, kiểm tra số dư…khi qua trạm