Lô 1, 2 tòa A, B, C, D khu nhà ở CBNV Báo nhân dân

Lô 3 tòa E, F: đang xây tường ngăn xong 16/17 tầng; Trát được 9/17 tầng.  Thi công phần cấp thoát nước 15/17 tầng. Thi công thang máng hành lang 15/17 tầng. Thi công ống điện căn hộ phần điện và điện nhẹ đạt 15/17 tầng. Đã hoàn thành thi công ống chữa cháy hành lang.

Tòa E, F khu nhà ở CBNV Văn phòng TW Đảng

Lô 4: đã hoàn thành xây ngoài 4 tầng và cổng hàng rào; đang sơn ngoài 20/41 căn; Đã xong cửa, lan can hoa sắt, thi công bể nước, bể phốt.

Lô 5: Đang làm cổng hàng rào 30/44 căn; Đã xong hệ thống điện nước, chống sét.

Lô 5 Khu nhà thấp tầng

Lô 6: Đã hoàn thành xây trát ngoài 4 tầng; Đang làm cổng hàng rào và sơn lót ngoài 18/20 căn; Đã thi công xong bể nước, bể phốt và hệ thống điện nước, chống sét.

Lô 7: Đang thi công cổng hàng rào 18/21 căn; Đã xong thi công bể nước, bể phốt và thi công chống sét và cấp thoát nước.

Hạ tầng kỹ thuật: Đã xong đắp cát nền đường K98, cấp phối đá dăm loại 2, thoát nước mưa cống tròn đạt 89%; Thoát nước cống hộp đạt 96%; Thoát nước thải D300 đạt 49%, thi công lớp cấp phối đá dăm loại 1 đạt 4%.