Ngày 1/8, dự án Xuân Phương Residence đã cất nóc hai tòa E, F (khu nhà ở CBNV Văn phòng Trung ương Đảng) khẳng định tiến độ đảm bảo cam kết với khách hàng.

Bên cạnh đó, dự án Foresa Villa cũng tiếp tục hoàn thành các hạng mục của dự án theo kế hoạch.

Các lô thuộc giai đoạn 2.2 đạt tiến độ tốt, cụ thể: đã xây xong sàn tầng 3 Lô TT8; tường tầng 1, 2 lô TT11; sàn tầng 3, sàn mái và tường tầng 1, 2 Lô TT 15; Lô TT 16 đã xong sàn tầng 3 và tường tầng 1; Lô BT 1, BT 3, BT8, BT 9, BT 10, BT 11 đều đã xong sàn tầng 2, 3.

Ở giai đoạn 1, các lô đều đã xong phần xây tường và đang dần hoàn thiện trát, sơn tường đạt hơn 60% tiến độ. Các căn thuộc giai đoạn 1 cũng đã bắt đầu thi công cửa và hàng rào.

Các căn thuộc giai đoạn 2.1 chủ yếu đang dần hoàn thiện xây tường đạt khoảng 90%, trong đó Lô TT 7 đạt 93%; Lô TT 9 đạt 87,5% tầng 1 và 92,5% với tầng 2, 3. Các lô BT 5, 7 đang hoàn thiện phần sàn mái.

Với giai đoạn 3 cũng đạt tiến độ kế hoạch khi Lô BT 7 đã xong sàn tầng 2; Lô TT 4 đang làm sàn tầng 2 đạt 95% và sàn tầng 3 đạt 62%.

 

Nhìn chung đến đầu tháng 8, các dự án của Tasco đều đảm bảo tiến độ theo kế hoạch cam kết với khách hàng.