Theo kết quả báo cáo của đơn vị thi công, cụ thể như sau:

Lô 1, 2 đang đào đất đạt 40% kế hoạch. Lô 3 đã xong phần móng và kết cấu thô phần thân tòa E như vậy tiến độ nhanh hơn so với kế hoạch khoảng 1 tháng và hiện tại đang xây trát mặt ngoài đạt 76%, đang bắt đầu xây tường ngăn, trát, ốp lát sơn bả, trần thạch cao 2 tòa nhà.

Lô 4 đã xong thi công đài giằng móng và nền cos, đang thi công thân thô sàn tầng 2 đạt 44%; Lô 5 đã hoàn thiện phần móng. Lô 6, 7 đã xong phần móng và thân thô sàn tầng 2.

Về hạ tầng, đã hoàn thành san nền, mương tưới. Hiện tại đang đắp cát nền đường, cấp phối đá dăm, thoát nước mưa đạt hơn 90%, tiến độ tốt.

Với dự án Foresa Villa, các lô thuộc giai đoạn 1, 2.1, 2.2 đều đang thực hiện phần hoàn thiện sơn tường, thi công cửa và làm hàng rào, tiến độ chủ yếu đạt trên 90%.

Ở giai đoạn 3, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực để đảm bảo tiến độ.

Lô BT 7 đang làm sàn tầng 3 đạt 70%; Lô TT 4 đang làm móng đạt 81%, sàn tầng 2 đạt 47,6%; Lô TT 15 đang làm móng đạt 95%, sàn tầng 2, 3 đạt 95%, sàn mái đạt 50%, xây tường tầng 1 đạt 95%, tường tầng 2 đạt 86%.

 

Đánh giá chung dự án, các Lô TT 8 , TT 15, TT 16, BT 3, TT 7 , BT 7, BT 12 đều đạt tiến độ tốt so với kế hoạch.