Công ty Cổ phần Tasco đã chuyển nhượng các công ty con/công ty liên kết theo chủ trương thoái vốn các hoạt động không trọng tâm trong tháng 12. Trong khi khoản đầu tư vào Tổng Thăng Long dự kiến sẽ thực hiện thoái trong quý 1 năm 2022.

Việc thực hiện thoái vốn khỏi danh mục các đơn vị thành viên và liên kết nằm trong kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài các ngành cốt lõi của Tasco theo phương án tái cơ cấu các ngành kinh doanh đã được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt. Việc chuyển nhượng này cũng giúp Tasco thu hồi vốn và ước tính mang lại lợi nhuận hợp nhất cho năm 2021 hơn 40 tỷ đồng. Công ty tập trung nguồn lực cho 03 hoạt động mũi nhọn, bao gồm đầu tư hạ tầng giao thông – hạ tầng thông minh VETC và các dự án hạ tầng theo hình thức PPP, đầu tư phát triển hạ tầng Y tế và đầu tư khai thác bất động sản.

Ảnh 1: Với lợi thế sở hữu nguồn quỹ đất lớn, ở các vị trí trung tâm, lĩnh vực Bất động sản được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển của Tasco trong thời gian tới

Cụ thể, Tasco sẽ tập trung đầu tư phát triển các dự án Bất động sản tại các vị trí trung tâm đang là lợi thế của Tasco: dự án 48 Trần Duy Hưng, Foresa Xuân Phương, ..;

Với lĩnh vực hạ tầng giao thông VETC và Y tế, Tasco tiếp tục triển khai các dự án hàng đầu về giao thông thông minh và bệnh viện tại Pháp Vân. Việc Tasco chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Bệnh viện Mắt Hà Nội Cơ sở 2 sang công ty con nắm giữ là Công ty TNHH T’Hospital (tỷ lệ sở hữu 100%) cũng thể hiện rõ nét phương án tinh gọn bộ máy quản trị của Tasco trong lĩnh vực y tế, tạo tiền đề cho việc quản lý tập trung, phát triển kinh doanh hiệu quả các đơn vị trong lĩnh vực này. Tasco kỳ vọng lĩnh vực VETC và Y tế sẽ góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận bền vững cho Tasco từ năm 2023.

Ảnh 2: Hiện tại, Tasco vẫn là đơn vị dẫn đầu trong cả nước trong lĩnh vực triển khai các dự án về giao thông thông minh

Như vậy, sau một thời gian ngắn, Tasco đang quyết liệt thực hiện chủ trương tái cấu trúc, từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa mô hình và chiến lược phát triển của Tasco trong tương lai.