Cụ thể: Giai đoạn 2.1, Lô TT6 đã hoàn thành 93% sàn tầng mái, xây tường 71%; Lô TT9 đã hoàn thành sàn mái, xây tường 77%, trát tường 15%; Lô BT7 thực hiện 27% sàn mái, xây tường 56%. Giai đoạn 2.2: Lô TT8 đang làm sàn tầng 3 đạt 59%; Lô TT 15, TT 16 và Lô BT 9, BT 10 đã hoàn thành sàn tầng 3 và đang xây tường tầng 1. Giai đoạn 2.3: Lô BT7 đã hoàn thành móng và đang làm sàn tầng 2 đạt 15%; Lô TT15 đã hoàn thành sàn tầng 2 và làm được 62% sàn tầng 3.

Bên cạnh đó, dự án Xuân Phương Residence nhận thấy rõ tiến độ của Lô 1,2 tòa A, B, C, D (khu nhà ở Báo Nhân dân) và Lô 3 E, F (khu nhà ở Văn phòng Trung ương Đảng) khi đã hoàn thành thi công phần móng và đang dần hoàn thành xây thô phần thân nhà. Lô 4, Lô 5, đã thi công xong cọc đại trà và đang đổ bê tông lót móng.  Lô 6 đã hoàn thành lắp dựng cốt thép và hiện đang đổ bê tông đài giằng móng. Lô 7 đang lắp dựng cốt thép đài giằng móng. Về hạ tầng, dự án đã đắp cát nền đường K98 đạt 90%, cấp phối đá dăm loại 2 đạt 73%. Đường thoát nước mưa hoàn thành 89%.