Lô 1,2 tòa A, B, C, D (Báo Nhân Dân): Đang thi công kết cấu thô phần thân xong 5/17 tầng.

Tòa A, B, C – Lô 1

Tòa D – Lô 1

Lô 3 tòa E, F (Văn phòng Trung Ương Đảng): Đã hoàn thành phần cơ điện. Hoàn thành trát trong, chống thấm tòa nhà. Thi công ốp lát căn hộ đạt 14/17 tầng. Thi công bể ngầm đạt 09/11 cái.

Tòa E, F – Khu nhà ở CBNV Văn phòng Trung Ương Đảng

Lô 4, 5 (Báo Nhân Dân): đã hoàn thành toàn bộ từ tháng 1/2017.

Lô 6, 7 (Văn phòng Trung Ương Đảng): đã hoàn thành toàn bộ.

Hạ tầng kỹ thuật toàn dự án: Thi công thoát nước mưa cống tròn đạt 89%. Thoát nước cống hộp đạt 96%. Thoát nước thải D300 đạt 49%. Thi công lớp cấp phối đá dăm loại 1 đạt 65%. Thi công lớp thảm thô đạt 65%.