Hình ảnh ông Phạm Quang Dũng phát biểu tại Đại hội cổ đông Tasco năm 2022

Toàn văn bài phát biểu xúc động của Cựu Chủ tịch Phạm Quang Dũng tại ĐHĐCĐ thường niên Tasco năm 2022

| Leave a Comment

Xuất hiện tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với tư cách là người đồng sáng lập công ty CP Tasco, cựu Chủ tịch Phạm Quang Dũng đã có bài phát biểu để lại rất nhiều cảm xúc. Ông đã chia sẻ những tâm tư chưa có dịp thổ lộ, gửi lời cảm ơn đến các cộng sự, cổ đông và thể hiện niềm tin tuyệt đối vào thế hệ lãnh đạo mới của Tasco.

Read more »