Những sắc màu Tasco

| Leave a Comment

Bên cạnh những hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh bền vững, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và những chính sách chế độ đãi ngộ tốt nhất để nhân viên có thể gắn bó, hăng say làm việc, Tasco còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, du […]

Read more »