Lãnh đạo kiên tâm trong thời đại mới!

| Leave a Comment

Buổi chia sẻ Lãnh đạo kiên tâm trong thời đại mới – Resilient Leadership for VUCA world đã diễn ra vào cuối tuần vừa qua với sự tham gia của đội ngũ CBLĐ từ Savico. Đây không chỉ là cơ hội cho đội ngũ lãnh đạo hai công ty được gặp gỡ, giao lưu, mà […]

Read more »