Tasco chính thức được chấp thuận phương án phát hành hoán đổi cổ phiếu sở hữu SVC Holdings.

Đọc thêm