Quan hệ cổ đông

TASCO luôn đặt chất lượng làm đầu, xây dựng niềm tin với cổ đông qua hành động thực tế và kết quả ấn tượng.

Năm
Quý
 • Nội dung
  Thời gian
 • Tasco chính thức sở hữu 100% vốn SVC Holdings
  20/09/2023
  pdf Xem
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp thay đổi lần thứ 29
  19/09/2023
  pdf Xem
 • Công văn của UBCKNN về việc đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi của HUT
  11/09/2023
  pdf Xem
 • Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty cổ phần SVC Holdings
  05/09/2023
  pdf Xem
 • Thông tin giới thiệu về Tasco, SVC, lộ trình hình thành góp vốn, phục vụ nghiên cứu cho nhà đầu tư
  29/08/2023
  pdf Xem
 • Tasco chính thức được phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi cổ phần để sở hữu 100% SVC Holdings
  28/08/2023
  pdf Xem
 • Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
  24/07/2023
  pdf Xem
 • Ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán BDO
  10/07/2023
  pdf Xem