Thông tin dự án

 Địa điểm xây dựng                QL10 (km92+900 – km98+400) đoạn từ cầu Tân Đệ đến cầu La Uyên, Thái Bình
 Quy mô Tổng chiều dài tuyến: 6.6km; 4 làn thu phí theo công nghệ thu phí không dừng ETC.
 TMĐT 434 tỷ VND
 Thời gian hoàn thành   Năm 2018