Ông Hồ Việt Hà sinh năm 1976 tại Hà Nội. Ông Hà đã có 10 năm đảm nhiệm chức vụ Giám đốc kiểm toán của Công ty Kiểm toán KPMG. Tại KPMG, ông Hà chịu trách nhiệm quản lý và phát triển toàn bộ mảng kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn cấu trúc và vận hành, quản trị rủi ro cho các tập đoàn tài chính và ngân hàng lớn của thế giới và Việt Nam.

Ngoài ra, ông Hà đã có hơn 10 năm là giám đốc điều hành cấp Tập đoàn và thành viên HĐQT của Thiên Minh Group. Trong lĩnh vực hạ tầng, ông Hà còn có khoảng thời gian dài đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của DNP Water.

Ông Hồ Việt Hà được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tại Công ty cổ phần Tasco kể từ ngày 29/04/2022 theo quyết định số 12/2022/NQ-HĐQT