Bà Đàm Bích Thủy sinh năm 1961, là thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà Thủy hiện đang giữ chức vụ chủ tịch trường Đại học Fulbright Việt Nam (từ năm 2015 đến nay). Trước đó, Bà từng đảm nhiệm Tổng giám đốc ANZ Việt Nam, Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIB). Bà Đàm Bích Thủy tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị tại Đại học Harvard, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Wharton, Đại học Pennsylvania

Ngày 26/04/2023, bà Đàm Bích Thủy chính thức tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần Tasco.