Đồng hành với sự lớn mạnh và thành công của TASCO trong gần 50 năm qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì mục tiêu xây dựng TASCO trường tồn và phát triển.

TASCO sở hữu nguồn nhân lực chất lượng với nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư Bất động sản, đầu tư Hạ tầng Giao thông; Kiến trúc, Xây dựng; Nhân sự, Tài chính, Kế toán, quản lý chất lượng…