Dự án

Dự án

Dự án Điện Mặt trời Thuận Nam 19

06:50 20/09/2019
Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19 là dự án do Công ty Cổ phần Tasco Năng Lượng đầu tư, bắt đầu khởi công từ tháng 4/2018.

SOUTH BUILDING

02:08 21/04/2016