Tài chính & Bảo hiểm (Coming soon)

Là một phần của hệ sinh thái Nền tảng cuộc sống, Tasco Insurance kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, tái bảo hiểm, quản lý quỹ và đầu tư tài chính.

Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ

tcbh Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam với các sản phẩm cá nhân hóa, trung gian tài chính cho vay ô tô & dịch vụ giá trị gia tăng khác thông qua ứng dụng công nghệ số đang phát triển, mang đến trải nghiệm khách hàng toàn diện, nhanh chóng và dễ dàng hơn các hình thức bảo hiểm truyền thống hiện nay.
 • chart

  Bảo hiểm cho cá nhân

  Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, du lịch, tài sản cho cá nhân và gia đình.
 • chart

  Bảo hiểm cho doanh nghiệp

  Bảo hiểm toàn diện cho hoạt động kinh doanh và thương mại của doanh nghiệp.
 • chart

  Quản lý quỹ & đầu tư vốn

  Huy động vốn đầu tư, quản lý, đầu tư và giám sát các nguồn vốn đã huy động được.

Định hướng phát triển Tasco Insurance

 • icon

  Giải pháp bảo hiểm số

  Đầu tư nền tảng công nghệ tiên tiến nhằm mang đến trải nghiệm bảo hiểm số thông minh cho khách hàng.

 • icon

  Lựa chọn bảo hiểm đa dạng

  Công ty bảo hiểm mang tính cộng đồng, cung cấp sản phẩm đáp ứng da dạng nhu cầu của cá nhân & doanh nghiệp.

 • icon

  Sản phẩm bảo hiểm đột phá

  Sở hữu năng lực phát triển nhiều sản phẩm bảo hiểm mới, “cá nhân hoá” phù hợp nhu cầu khách hàng.

 • icon

  Dịch vụ khách hàng vượt trội

  Tạo sự khác biệt về dịch vụ bảo hiểm trên thị trường, hướng tới sự hài lòng toàn diện cho khách hàng.