Lĩnh vực kinh doanh

Dự án Điện gió Yang Bắc, Gia Lai

Thông tin dự án
Vị trí

 

Xã Yang Bắc, huyện Đắc Pơ, Tỉnh Gia Lai

 

 

Công suất

 

100 MW

 

TMĐT dự kiến

 

3900 tỷ đồng

 

Diện tích nghiên cứu 

 

936 ha

 

Tiến độ dự án

 

Hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án đang trình BCT và TTCP

 

Phát điện thương mại dự kiến

 

11/2021