Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Tiếp nối những thành công trong lĩnh vực Đầu tư về hạ tầng giao thông, Bất động sản, từ năm 2017 đến nay, Tasco chính thức tham gia đầu tư vào lĩnh vực Năng lượng tái tạo: Điện mặt trời, Điện gió. Dự án đầu tiên là Thuận Nam 19 với tổng công suất thiết kế 49MW đã chính thức hòa điện vào lưới điện quóc gia T6/2019.

Việc tìm kiếm các cơ hội, hiện thực hóa các dự án trong lĩnh vực này vẫn là hướng đầu tư nằm trong chiến lược tại các thị trường, các tỉnh có tiềm năng về Điện gió, Điện mặt trời.