Lĩnh vực kinh doanh

DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 39B THÁI BÌNH (HỢP ĐỒNG BT)

Thông tin dự án
Địa điểm xây dựng Kiến Xương - Thái Thụy - Thái Bình
Quy mô Tổng chiều dài tuyến 28,9 km, mặt cắt ngang 12 – 33m
TMĐT 1.882 tỷ đồng
Thời gian hoàn thành Tháng 12 năm 2015