Lĩnh vực kinh doanh

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG BỘ MỚI ĐOẠN PHỦ LÝ - MỸ LỘC

Thông tin dự án
Địa điểm xây dựng Tỉnh Nam Định & tỉnh Hà Nam
Quy mô Tổng chiều dài 21 Km, mặt cắt ngang từ 24 – 48m
TMĐT 3.800 tỷ đồng
Thời gian hoàn thành Tháng 12 năm 2013