Tin tức & sự kiện

TTP TIÊN CỰU (Hải Phòng) & TTP CẦU HẠC TRÌ (Phú Thọ) TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ 01/06/2020

08:35 20/05/2020
Thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Công ty VETC đã chuẩn bị xong về công nghệ, kỹ thuật đảm bảo áp dụng được hóa đơn điện tử MTC đối với hệ thống thu phí một dừng tại các Trạm thu phí.

Ngày 31/12/2019, Công ty VETC đã nhận được văn bản số 5611/TCT-CS chấp thuận của Tổng Cục thuế về việc xuất hóa đơn điện tử MTC đối với hệ thống thu phí một dừng. 

Theo đó, ngày 01/03/2020, Trạm thu phí Quảng Bình (công ty Cổ phần Tasco là Chủ đầu tư) đã bắt đầu triển khai áp dụng việc xuất hóa đơn điện tử MTC cho khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí một dừng.

Tiếp nối Trạm thu phí Quảng Bình, Công ty VETC sẽ triển khai áp dụng việc xuất hóa đơn điện tử MTC cho khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí một dừng tại Trạm thu phí Tiên Cựu (Hải Phòng) & TTP Cầu Hạc Trì (Phú Thọ) từ ngày 01/06/2020.

 

VETC là đơn vị đầu tiên cũng là duy nhất tính tới thời điểm hiện tại cung cấp hóa đơn điện tử trong thu phí một dừng tại các Trạm thu phí ở Việt Nam.

Quý khách có thểm tìm hiểu thêm thông tin về Hóa đơn điện tử MTC tại đây.