Tin tức & sự kiện

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức cho cổ đông

08:18 22/10/2018

Công ty Cổ phần Tasco thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu

Chi tiết xem thêm Tại đây