Tin tức & sự kiện

Quỹ PYN Elite Fund đã mua thêm 5 triệu HUT trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Tasco

04:28 29/08/2017
Cổ đông lớn Pyn Elite Fund (Non- Ucits) đã mua thêm 5.000.000 cổ phiếu HUT trong đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Tasco:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Elite Fund (Non- Ucits)- Mã chứng khoán: HUT 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.283.462 CP (tỷ lệ 11,7%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.000.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27.283.462 CP (tỷ lệ 14,33%) 
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua phát hành riêng lẻ 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/08/2017.

Chi tiết theo link sau: http://taric.com.vn/uploads/files/170822_ty_le_so_huu_cua_pyn.pdf