Tin tức & sự kiện

Khóa đào tạo xây dựng và triển khai chiến lược phát triển doanh nghiệp

02:23 13/11/2017
Vì sao doanh nghiệp cần có chiến lược? Xây dựng chiến lược và triển khai chiến lược như thế nào? Tất cả các câu hỏi về quản trị chiến lược đã được giải đáp trong khóa đào tạo "Quản trị chiến lược" do ông Ngô Quý Nhâm thực hiện

Nằm trong chuỗi chương trình Lãnh đạo và quản lý trẻ tiềm năng Tasco, khóa đào tạo Quản trị chiến lược được diễn ra trong 2 ngày 10-11/11/2017 đã cung cấp cho học viên cách thức xây dựng và triển khai chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Buổi học “Quản trị chiến lược”

Khóa đào tạo Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển doanh nghiệp gồm 2 nội dung chính: xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp và triển khai chiến lược. Xây dựng chiến lược giúp doanh nghiệp đưa ra mục đích và định hướng cho toàn bộ tổ chức, là công cụ điều phối hoạt động, hỗ trợ và cải thiện việc ra quyết định. Điểm cốt lõi mà nhà quản lý khi xây dựng chiến lược cần chú ý là không nên lập quá nhiều mục tiêu, nên thiết lập cả mục tiêu tài chính và phi tài chính, mục tiêu thách thức nhưng khả thi, đồng thời phải xác định được thời hạn rõ ràng.

Học viên thuyết trình về “Quản trị chiến lược”

Trong phần hai, cách thức triển khai chiến lược phát triển doanh nghiệp, học viên được cảnh báo về  5 lý do hàng đầu dẫn đến thực thi chiến lược thất bại. Bên cạnh đó, nội dung bài giảng dành nhiều thời gian để nhấn mạnh về cách thức thiết lập bản đồ chiến lược, vai trò của hệ thống thẻ điểm cân bằng trong quá trình triển khai chiến lược (BSC), phân tích vai trò của các bên trong triển khai chiến lược.

Toàn thể giảng viên và học viên khóa đào tạo

Anh Trần Ngọc Kiên (Trưởng phòng QLCL&QTRR) chia sẻ: “Điều làm tôi thích nhất chính là không khí học tập, các học viên được tạo điều kiện chia sẻ, trao đổi thẳng thắn về nội dung bài học”.  Kết thúc khóa học, học viên tiến hành làm bài kiểm tra thu hoạch kiến thức “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển doanh nghiệp”. Học viên đánh giá cao tính thực tiễn của khóa đào tạo và chắc chắn sẽ áp dụng những kiến thức và kỹ năng được trang bị trong khóa học này để xây dựng và triển khai chiến lược tại doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả nhất.