Tuyển dụng

Tuyển dụng

HOT* Công ty Cổ phần TASCO tuyển dụng TỔNG GIÁM ĐỐC

08:17 30/08/2017
Vì mục tiêu phát triển trường tồn là một trong những tư tưởng xuyên suốt chặng đường phát triển của Tasco. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tasco luôn lấy “chất lượng” để xây dựng “niềm tin” cho chính Nhân viên, Khách hàng, Cổ đông và Đối tác của mình.

HOT: Nhiều cơ hội làm việc tại Dự án Nông nghiệp Công nghệ cao

03:31 24/08/2017
Tháng 8/2017, Dự án Nông nghiệp công nghệ cao do Tasco làm chủ đầu tư tuyển dụng số lượng lớn nhân sự các vị trí:

HOT: Công ty Cổ phần Tasco Thành Công tuyển dụng GIÁM ĐỐC

01:43 10/08/2017
Tháng 8/2017, Công ty Cổ phần Tasco Thành Công tuyển dụng vị trí Giám đốc

Các vị trí tuyển dụng tại TASCO tháng 8/2017

01:26 10/08/2017
Vì mục tiêu phát triển trường tồn là một trong những tư tưởng xuyên suốt chặng đường phát triển của Tasco. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tasco luôn lấy “chất lượng” để xây dựng “niềm tin” cho chính Nhân viên, Khách hàng, Cổ đông và Đối tác của mình.

Dự án Nông nghiệp Công nghệ cao tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí tháng 8

09:38 31/07/2017
Tháng 8/2017, Dự án Nông nghiệp công nghệ cao do Tasco làm chủ đầu tư tuyển dụng nhân sự các vị trí:

HOT: Công ty Dịch vụ Tasco tuyển dụng TỔNG GIÁM ĐỐC

11:07 12/07/2017
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco là công ty con trong hệ thống Tasco