Lĩnh vực kinh doanh

Dự án Nhà máy điện gió Sơn Hội, Phú Yên

Thông tin dự án

Vị trí

  Xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

 

Công suất

 

  100MW

 

Diện tích

 

  850ha

 

Tiến độ dự án

 

  Đã có TB chấp thuận chủ trương nghiên cứu khảo sát, thực hiện đo gió của UBND tỉnh Phú Yên.

  Hiện tại đã lắp đặt xong cột đo gió và đang thực hiện triển khai đo gió.